Subsurface Flow Module
מודול הזרימה התת קרקעית מתאים למהנדסים ומדענים המעוניינים לבצע סימולציה של זרימת נוזל מתחת לאדמה, או בתווך נקבובי אחר, ובנוסף לקשר את הזרימה הזו עם תופעות אחרות, כגון מעבר חום, כימיה ושדות אלקטרומגנטיים. 
המודול יכול לשמש למידול זרימת מי תהום, התפשטות פסולת וזיהום על הקרקע, זרימה של שמן וגז למעיינות נביעה, ושקיעת אדמה עקב חילוץ מי תהום. 
המודול מסוגל למדל זרימה תת קרקעית בערוצים, באמצעים נקבוביים ספוגים או ספוגים למחצה, או בשברים, ולצמד אותם לסימולציות של חומר מומס ומעבר חום, ריאקציות גיאוכימיות ופורואלסטיות.
אנליזה נומרית
Home > Products > COMSOL > FLUID > Subsurface Flow Module
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות