Ray Optics Module
במודול Ray Optics ניתן להשתמש על מנת למדל התפשטות של גל אלקטרומגנטי במערכות בהן אורך הגל קטן בהרבה מהפרט הגיאומטרי הכי קטן במודל.
מתייחסים אל הגלים האלקטרומגנטיים כקרניים שיכולות להתרחב בתווך שטוח או הומוגני. 
כיוון שזה לא הכרחי לפתור את אורך הגל עם רשת אלמנטים סופיים, מסלולים של קרניים יכולים להיות מחושבים על פני מרחקים ארוכים בעלויות חישוב נמוכות.
קרניים יכולות גם לעבור השתקפות ושבירה בגבולות שבין תווכים שונים.
מודול Ray Optics מכיל מגוון תנאי גבול, כולל שילובים של השתקפות ראי והשתקפות מפוזרת.
אנליזה נומרית
Home > Products > COMSOL > ELECTRICAL > Ray Optics Module
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות