RF Module

חיזוי מראש ובצורה וירטואלית ועיצוב מכשירים הפועלים על גלי מיקרו וגלי רדיו.
מודול ה RF (Radio Frequency) משמש מעצבים של מכשירים הפועלים על מיקרו-גלים וגלי רדיו, בעיצוב אנטנות, מוליכי גלים, פילטרים, מעגלים חשמליים וחומרי-על בעלי מבנה מולקולרי ייחודי. ע"י ביצוע סימולציה מהירה ומדויקת של גלים אלקטרומגנטיים שמתפשטים ויוצרים תהודה, מהנדסים מסוגלים להעריך את ההתפלגויות של שדה מגנטי, תמסורת, השתקפות, עכבה חשמלית, מקדם איכות ( factor-Q), מפזרים משתנים ועוד. סימולציה מאפשרת לכם להנות מעלות נמוכה יותר בשילוב עם היכולת להעריך ולחזות אפקטים פיזיקליים שלא ניתן למדוד אותם בצורה ישירה בניסויים.
אנליזה נומרית
אנליזה נומרית
Home > Products > COMSOL > ELECTRICAL > RF Module
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות