Plasma Module

מודול הפלזמה מאפשר בניית מודל והדמיית מקורות ומערכות פלזמה בטמפרטורה נמוכה. מהנדסים ומדענים משתמשים בו כדי לקבל תובנות לגבי הפיזיקה של פריקות ולאמוד את הביצועים של עיצובים קיימים או פוטנציאליים.
המודול מציג ניתוחים בכל המימדים: חד מימד, דו מימד ותלת מימד. מערכות פלסמה בטבען הן מורכבות, עם רמה גבוהה של חוסר ליניאריות. שינוי קטן בקלט האלקטרוני או בכימיה של הפלסמה, יכול להביא לתוצאות משמעותיות במאפייני הפריקה.
אנליזה נומרית
Home > Products > COMSOL > ELECTRICAL > Plasma Module
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות