Pipe Flow Module
מודול זה משמש לבניית סימולציות של זרימה, מעבר חום ומסה, הידראוליקה ואקוסטיקה, ברשתות של תעלות וצינורות. 
מודול זה יכול בקלות להשתלב עם מודולים אחרים בחבילת המוצר של  ®COMSOL, למידול ההשפעות שיש לצנרת על יישויות נרחבות יותר, כגון צינור הקירור במנועים הפועלים על בעירה פנימית, ותעלות הדלק שמחוברות לכלי שיט. 
הדבר מאפשר לשמור על החישובים במידול התהליכים הכללי, אשר מכיל רשת צינורות, ועדיין מאפשר לכם לקבל תיאור מלא של משתני התהליך בתוך רשתות אלו. 
אנליזה נומרית
אנליזה נומרית
Home > Products > COMSOL > FLUID > Pipe Flow Module
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות