Particle Tracing Module

אנליזה נומרית
אנליזה נומרית
מודול מעקב החלקיקים מרחיב את הפונקציונאליות של סביבת ®COMSOL, לטובת חישוב מסלול החלקיקים בתוך נוזל או בשדה אלקטרומגנטי, כולל אינטראקציות חלקיק-חלקיק וחלקיק-שדה. באפשרותכם לשלב כיחידה אחת כל מודול מוגדר יישומים עם מודול מעקב החלקיקים לצורך חישוב השדות המניעים את החלקיקים.

ניתן להטיל תנאי גבול לחלקיקים על הקירות של הגיאומטריה כדי לאפשר לחלקיקים להקפיא, להדביק, להקפיץ, להיעלם, או לשקף באריכות.
מספר חלקיקים משניים ופונקציית התפלגות מהירות שלהם יכול להיות פונקציות של מהירות חלקיקים היסודי וקיר הגיאומטריה. חלקיקים יכולים גם להיצמד לקיר בהתאם לביטוי שרירותי או הסתברות דבק. ניתן להוסיף משתנים תלויים נוספים למודל המאפשר לך לחשב כמויות כמו מסת חלקיקים, טמפרטורה, או ספין. 
Home > Products > COMSOL > MULTIPURPOSE > Particle Tracing Module
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות