Optimization Module:

מודול האופטימיזציה הינו מארז תוסף שבאפשרותכם להשתמש כצירוף למוצר קיים של ®COMSOL MULTIPHYSICS. 
ברגע שיצרתם מודל של המוצר או התהליך שלכם בעזרת התוכנה, אתם תמיד רוצים לשפר את העיצוב והתכנון. זה מצריך ארבעה שלבים: ראשית, אתם מגדירים את פונקציית המטרה - מודל הערך שמתאר את המערכת שלכם. שנית, אתם מגדירים את סט משתני העיצוב - תשומות המודל שברצונכם לשנות. שלישית, אתם מגדירים את סט האילוצים במשתני העיצוב שלכם, או תנאי התפעול שצריכים להיות מסופקים. ולבסוף, אתם משתמשים במודול האופטימיזציה כדי לשפר את המודל שלכם ע"י שינוי משתני העיצוב, תוך סיפוק האילוצים.

Material Library:

תוכנת ®COMSOL Multiphysics מאפשרת לכם שליטה מלאה על ההגדרות ועל השימוש של תכונות החומר שלכם דרך כלי בניית המודל ודפדפן החומרים. דפדפן החומרים מאפשר לכם לנהל את כל חומרי המודל שלכם במקום אחד, ולהשלים אותם בעזרת ספריית החומרים. הספרייה כוללת נתונים של 2500 חומרים - כולל יסודות, מינרלים, סגסוגות מתכת, מבודדים טרמיים, מוליכים למחצה וחומרים פייזואלקטריים. 
כל חומר מיוצג ע"י פונקציות תכונה מיוחסות, עד 24 תכונות מפתח שתלויות במשתנה מסוים (למשל טמפרטורה). 

Particle Tracing Module:

מודול מעקב החלקיקים מרחיב את הפונקציונאליות של סביבת ®COMSOL, לטובת חישוב מסלול החלקיקים בתוך נוזל או בשדה אלקטרומגנטי, כולל אינטראקציות חלקיק-חלקיק וחלקיק-שדה. באפשרותכם לשלב כיחידה אחת כל מודול מוגדר יישומים עם מודול מעקב החלקיקים לצורך חישוב השדות המניעים את החלקיקים. 
ניתן להטיל תנאי גבול לחלקיקים על הקירות של הגיאומטריה כדי לאפשר לחלקיקים להקפיא, להדביק, להקפיץ, להיעלם, או לשקף באריכות. 
מספר חלקיקים משניים ופונקציית התפלגות מהירות שלהם יכול להיות פונקציות של מהירות חלקיקים היסודי וקיר הגיאומטריה. חלקיקים יכולים גם להיצמד לקיר בהתאם לביטוי שרירותי או הסתברות דבק. ניתן להוסיף משתנים תלויים נוספים למודל המאפשר לך לחשב כמויות כמו מסת חלקיקים, טמפרטורה, או ספין. 

Multipurpose

מלא פרטיך לקבלת 
מידע על הסדנא הקרובה

ללא התחייבות! 
Home > Products > COMSOL > MULTIPURPOSE
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות