Microfluidics Module

מודול זה מעניק לכם כלים פשוטים לתפעול, לטובת חקר מתקנים מיקרופלואידיים. 
אפליקציות חשובות כוללות סימולציות של מכשירים הפועלים בטכנולוגיית "מעבדה על שבב", מיקרופלואידיקה דיגיטלית, מתקנים מגנטוקינטיים ואלקטרוקינטיים, והזרקות דיו. 
מודול Microfluidics כולל ממשקי משתמש מוכנים לפעולה וכלים לסימולציה של זרימה חד פאזית, זרימה בתווך נקבובי, זרימה דו פאזית, ותופעות מעבר.

אנליזה נומרית
Home > Products > COMSOL > FLUID > Microfluidics Module
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות