Heat Transfer Module:

מודול מעבר החום מאפשר לחקור את ההשפעות של חימום וקירור במכשירים, רכיבים ותהליכים. המודול מספק לכם כלים הדמייתיים כדי לחקור את מנגנוני מעבר החום – הולכה, הסעה וקרינה, בשיתוף עם פיזיקות נוספות, כגון מכאניקה מבנית, דינאמיקת זורמים, אלקטרומגנטיות ותגובות כימיות. מודול מעבר החום משמש כפלטפורמה לכל סוגי התעשיות בהן יצירה, צריכה ומעבר של חום או אנרגיה, הם המרכז, או הגורם הדומיננטי בתהליך הנלמד.

Structural Mechanics Module:

מודול המכאניקה המבנית מוקדש לניתוח של מבנים מכאניים אשר כפופים לעומסים סטאטיים או דינאמיים. באפשרותכם להשתמש במודול זה בניתוח של מצבים רבים: קבוע, טרנזיאנטי, פתרון במרחב התדר, ועוד. 
המודול מספק ממשקי משתמש לניתוחים דו מימדיים, דו מימדיים אקסיסימטריים, וכן מערכות מתואמות תלת מימד עבור מוצקים, קונכיות (D3), (D2),  ממברנות (D2) צירים סימטריים, D)3), וקורות (D2, D3). 

Nonlinear Structural Material Module:

המודול מרחיב את היכולות המכאניות של מודול המכאניקה המבנית, ומודול ה MEMS, עם מודלים לא ליניאריים מוחשיים, כולל יכולות עיוות פלסטי במתח גבוה. 
כאשר הלחץ המכאני במבנה הולך ונעשה גבוה, חוסר ליניאריות מסוימת בתכונות החומר מאלצות אתכם לנטוש את המודלים הליניאריים. 
מודול זה מוסיף  elastoplastic, viscoplastic, זחילה, ומודלים hyperelastic.

Geomechanics Module:

כתוסף למודול המכניקה המבנית, המודול הגיאומכני מאפשר לכם לנתח יישומים גיאוטכניים, כגון מנהרות, חפירות, יציבות מדרון ומבנים שמורים. 
המודול עושה שימוש במספר מודלים גיאומכניים לא ליניאריים, ומכיל ממשקי משתמש פיזיקליים תפורים ללקוח, לשם חקר דפורמציות, גמישות, זחילה, כישלון של קרקעות וסלעים, וכן האינטראקציה שלהם עם קורות עץ או פלדה שתומכים במבנים. 

Fatigue Module:

ניתוח וירטואלי של התעייפות החומר יכול להיות מוצג בסביבת העבודה של תוכנת ®Comsol Multiphysics במודול התעייפות החומר, תוסף של מודול Stuctural Mechanics. 
בעזרת שיטות מבוססות לחץ ומאמץ, ניתן לאמוד את מידת עייפות החומר במחזורי עייפות נמוכים וגבוהים. 
כאשר מתמודדים עם עומסים שונים, הנזק המצטבר יכול להיות מחושב מהיסטוריית העומסים ומגבול העייפות. ניתן לבצע סימולציות של מחזור העומס של עייפות החומר בגופים מוצקים, צלחות, קונכיות, Multibodies, ביישומים המערבים לחץ אוויר חם ושינויי צורה, ואפילו בהתקנים פיאזואלקטריים. 

Multibody Dynamics Module:

מודול זה הינו הרחבה של מודול המכניקה המבנית, אשר מספק סט כלים מתקדם לעיצוב ואופטימיזציה של מערכות מכניקה מבנית Multibody על ידי שימוש בניתוח אלמנטים סופיים (finite element analysis – FEA). 
המודול מאפשר לכם לבצע סימולציה של מערכות משולבות של גופים גמישים וקשיחים, כאשר כל גוף יכול להיות נתון לתזוזות סיבוביות רבות. ניתוח מסוג זה מסייע בזיהוי נקודות קריטיות במערכות ה Multibody שלכם, וכך ניתן לקבל ניתוחים מבניים יותר מפורטים ברמת הרכיב. 

Acoustics Module:

מודול האקוסטיקה מעוצב במיוחד עבור אלו שעובדים עם מכשירים שמייצרים, מודדים ומשתמשים בגלים אקוסטיים. 
התחום כולל רמקולים, מיקרופונים, עזרי שמיעה, מכשירי סונאר לגילוי עצמים בים, ועוד מתקנים רבים. ממשקי משתמש ידידותיים מספקים כלים למידול התפשטות גל של לחץ אקוסטי באוויר, במים ובנוזלים אחרים. 
כלי מידול המוקדשים לתרמואקוסטיקה מאפשרים סימולציה מדויקת מאוד של רמקולים ומיקרופונים מזעריים המצויים במכשירים ידניים.

Mechanical

מלא פרטיך לקבלת 
מידע על הסדנא הקרובה

ללא התחייבות! 
Home > Products > COMSOL > MECHANICAL
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות