LiveLink™ for SolidWorks®

אנליזה נומרית
COMSOL® Multiphysics עם LiveLink™ for SolidWorks® מספקים יחד קישוריות חזקה על מנת שתוכלו לשלב סימולציות בצורה יעילה לתוך מהלך העבודה שלכם. SolidWorks®  הינו פתרון CAD מובחר לניהול נתוני מוצר ועיצוב בשלושה מימדים. כאשר משתמשים בו יחד עם סימולציה מולטיפיזיקלית, זה מספק כלי עוצמתי לעיצוב מוצר, הערכתו ואופטימיזציה שלו. ע"י שימוש ב LiveLink™ for SolidWorks® באפשרותכם למנף את הפונקציונאליות של ®COMSOL MULTIPHYSICS על מנת להבין טוב יותר כיצד עיצובי ה SolidWorks® מבוצעים בסביבת הפעולה המיועדת, ולהעריך בצורה מדויקת את ההשפעה המהותית של כל האפקטים הפיזיקליים והאינטראקציות שלהם. 
Home > Products > COMSOL > INTERFACING > LiveLink™ for SolidWorks®
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות