LiveLink™ for Solid Edge®

אנליזה נומרית
LiveLink™ for Solid Edge® הינו חלק מפלטפורמה איתנה המאפשרת לכם לשלב סימולציה מולטיפיזיקלית לתוך מהלך עבודתכם של עיצוב מוצר בשלושה מימדים. Solid Edge®  הינו מערכת עיצוב תלת מימדית אשר מחזקת את תרשימיכם והופכת את הליך העיצוב ליעיל יותר. שילוב עיצובי התלת מימד של Solid Edge® עם יכולות הסימוציה של COMSOL Multiphysics® מאפשר לכם להשיג תוצאות אופטימליות של העיצוב הפיזי ותיפקודו בסביבת העבודה. מודל של ®COMSOL שנוצר מהעיצוב שלכם עשוי לכלול כל אפקט פיזיקלי רלוונטי והאינטרקציות שלו, ולהבטיח סימולציות מדויקות.
Home > Products > COMSOL > INTERFACING > LiveLink™ for Solid Edge®
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות