LiveLink™ for MATLAB®

אנליזה נומרית
בצעו שילוב כיחידה אחת של ®COMSOL Multiphysics עם MATLAB® על מנת להרחיב את יכולות המידול שלכם באמצעות סביבת העבודה של MATLAB®.

LiveLink™ for MATLAB® מאפשר לכם לנצל את העוצמה המלאה של MATLAB® ואת ארגזי הכלים המתאימים להכנות לפני התהליך, לתפעול המודל, ולשלב שאחרי התהליך:

* שפרו את קוד המטלב הפנים ארגוני בעזרת סימולציות מולטיפיזיקליות עוצמתיות.
* בססו את המודלים הגיאומטריים שלכם על נתונים חזותיים או הסתברותיים.
* בצעו ניתוחים סטטיסטיים על תוצאות סימולציה.
* השתמשו במודלים מולטיפיזקליים יחד עם סימולציות מונטה קרלו ואלגוריתמים גנטיים.
* ייצאו מודלים של ®COMSOL לפורמט מטריצת מרחב המצב לשילוב במערכות בקרה.
* זמנו פונקציות מטלב משולחן העבודה של  ®COMSOL.
Home > Products > COMSOL > INTERFACING > LiveLink™ for MATLAB®
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות