LiveLink™ for AutoCAD®

אנליזה נומרית
LiveLink™ for AutoCAD® מספק פונקציונאליות מהותית אשר מחזקת את מהלך העבודה שלכם עם סימולציות מולטיפיזיקליות, כדי שתוכלו להעריך כיצד המוצר או התהליך מתפקדים בסביבה התפעולית המיועדת. הכלים העוצמתיים במערכת ה CAD של AutoCAD® מאפשרים לכם לייצר עיצובי מוצר תלת מימדיים יעילים. בעזרת השימוש ב LiveLink™ for AutoCAD® אתם יכולים לסנכרן את מודלים ה CAD שלכם עם ®COMSOL Multiphysics על מנת ליצור גיאומטריות מודל לטובת סימולציה, ולנתח למעשה את כל האפקטים הפיזיקליים והאינטרקציות שלהם, וע"י כך להבין טוב יותר את התרשים שלכם ולבצע עליו אופטימיזציה.
Home > Products > COMSOL > INTERFACING > LiveLink™ for AutoCAD®
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות