LiveLink™ for MATLAB®
 
בצעו שילוב כיחידה אחת של ®COMSOL Multiphysics עם MATLAB® על מנת להרחיב את יכולות המידול שלכם באמצעות סביבת העבודה של MATLAB®. LiveLink™ for MATLAB® מאפשר לכם לנצל את העוצמה המלאה של MATLAB® ואת ארגזי הכלים המתאימים להכנות לפני התהליך, לתפעול המודל, ולשלב שאחרי התהליך:
* שפרו את קוד ה MATLAB® הפנים ארגוני בעזרת סימולציות מולטיפיזיקליות עוצמתיות.
* בססו את המודלים הגיאומטריים שלכם על נתונים חזותיים או הסתברותיים.
* בצעו ניתוחים סטטיסטיים על תוצאות סימולציה.
* השתמשו במודלים מולטיפיזקליים יחד עם סימולציות מונטה קרלו ואלגוריתמים גנטיים.
* ייצאו מודלים של ®COMSOL לפורמט מטריצת מרחב המצב לשילוב במערכות בקרה.
* זמנו פונקציות MATLAB® משולחן העבודה של ®COMSOL.
 
CAD Import Module:
 
מודול ייבוא CAD תומך בייבוא מגוון פורמטים של קבצים שונים, כולל הפורמטים Parasolid® ו  ACIS® , ופורמטים סטנדרטיים כמו STEP ו IGES. פורמטי קובץ אלה נתמכים כעיקרון ע"י כל חבילות CAD ובאפשרותכם לייבא באופן מיידי את הקבצים שלכם לתוך תוכנת ®COMSOL Multiphysics ע"י שמירה בכל אחד מהפורמטים.
מעבר לכך, המודול מאפשר לכם לייבא את פורמטי הקובץ המקוריים (native) של מספר מערכות CAD, כגון  Inventor®, PTC® Creo Parametric®,  ו  SolidWorks®. ייבוא הקובץ האופציונאלי CATIA®V5  מספק תמיכה לייבוא פורמט הקובץ המקורי (native) למערכת הזו.
 
LiveLink™ for SolidWorks®
 
COMSOL Multiphysics® עם LiveLink™ for SolidWorks® מספקים יחד קישוריות חזקה על מנת שתוכלו לשלב סימולציות בצורה יעילה לתוך מהלך העבודה שלכם. SolidWorks®  הינו פתרון CAD מובחר לניהול נתוני מוצר ועיצוב בשלושה מימדים. כאשר משתמשים בו יחד עם סימולציה מולטיפיזיקלית, זה מספק כלי עוצמתי לעיצוב מוצר, הערכתו ואופטימיזציה שלו. ע"י שימוש ב LiveLink™ for SolidWorks® באפשרותכם למנף את הפונקציונאליות של COMSOL Multiphysics® על מנת להבין טוב יותר כיצד עיצובי ה SolidWorks® מבוצעים בסביבת הפעולה המיועדת, ולהעריך בצורה מדויקת את ההשפעה המהותית של כל האפקטים הפיזיקליים והאינטראקציות שלהם.
 
LiveLink™ for Inventor®
 
LiveLink™ for Inventor® מאפשר לכם לשלב את ניתוחי ה COMSOL Multiphysics® שלכם עם תוכנת CAD מובילה בצורת עיצוב מכני בשלושה מימדים - Autodesk® Inventor®.
הדבר מאפשר לכם למזג את העיצוב יחד עם היכולות של COMSOL Multiphysics® מתוך סביבת המידול של Inventor®, ולנצל את כוחו בעיצובים גיאומטריים. ע"י שימוש ב LiveLink™ for Inventor® מתאפשר לכם לשלב סימולציות במהלך העבודה. התוכנה כוללת פיצ'רים לתיקון ושינוי הצורות הגיאומטריות לפני הכנת הסימולציה, ביצוע שינויים בעיצוב במהלך הסימולציה ועוד.
 
LiveLink™ for Creo™Parametric
 
LiveLink™ for Creo™Parametric הינו תוסף לתוכנת COMSOL Multiphysics® שמקשר כיחידה אחת עיצובי שלושה מימדים במערכות ה CAD של PTC® Creo Parametric® עם גיאומטריות המודל של ®COMSOL MULTIPHYSICS לכדי סימולציה. Creo™Parametric הינו סטנדרט בתעשיה עבור CAD בשלושה מימדים וכולל סט כלים מקיף לטובת פרודוקטיביות וגמישות מקסימאליות. COMSOL Multiphysics® עם LiveLink™ for Creo™Parametric מאפשר לכם להנות מהיכולות המתקדמות של Creo™Parametric על מנת לייצר עיצובים ברמה הגבוהה ביותר, ולאחר מכן לשלב אותם במודל של COMSOL Multiphysics® לטובת ניתוחים.
 
LiveLink™ for Solid Edge®
 
LiveLink™ for Solid Edge® הינו חלק מפלטפורמה איתנה המאפשרת לכם לשלב סימולציה מולטיפיזיקלית לתוך מהלך עבודתכם של עיצוב מוצר בשלושה מימדים. Solid Edge®  הינו מערכת עיצוב תלת מימדית אשר מחזקת את תרשימיכם והופכת את הליך העיצוב ליעיל יותר. שילוב עיצובי התלת מימד של Solid Edge® עם יכולות הסימוציה של COMSOL Multiphysics® מאפשר לכם להשיג תוצאות אופטימליות של העיצוב הפיזי ותיפקודו בסביבת העבודה. מודל של ®COMSOL שנוצר מהעיצוב שלכם עשוי לכלול כל אפקט פיזיקלי רלוונטי והאינטרקציות שלו, ולהבטיח סימולציות מדויקות.

LiveLink™ for Excel®
 
יכולות הסימולציה של תוכנת Excel® מתרחבות ע"י שילוביהן כיחידה אחת עם COMSOL Multiphysics®. בין אם אתה מהנדס עם שנים של נתונים באקסל המתארים את התהליך שלך, ואתה רוצה להפיק מהם תועלת ע"י סימולציה של COMSOL Multiphysics®, ובין אם אתה מדען המעוניין להשתמש בסימולציה על מנת לאתר ולשפר את ערכם של מאפייני חומר, LiveLink™ for Excel® יספק לך את הגמישות שאתה מחפש.
LiveLink™ for Excel® מאפשר לך לנצל את היכולות והפשטות המובנית אשר מאפיינים את תוכנת אקסל, ולהרחיב את יכולות המידול של COMSOL Multiphysics®.
 
ECAD Import Module:
 
פיתוחם של התקני MEMS, מעגלים חשמליים משולבים ומעגלים מודפסים, דורש דיוק רב יותר בחיזוי מאפייניו וביצועיו של מכשיר, עוד לפני שמייצרים אבטיפוס. הקטנת מימדיהם של רכיבים מצריכה סימולציות המשלבות אינטראקציות של מספר תופעות פיזיקליות. ע"י שימוש במודול ייבוא ECAD מתאפשר לכם לייבא את קבצי ה ECAD שלכם לתוך תוכנת COMSOL Multiphysics® ולהמיר את סידור שני המימדים לצורה הנדסית תלת מימדית המתאימה לסימולציה. פעולה זו פותחת עולם של סימולציות, כולל האלקטרומגנטיות, התרמיות וההתנהגות המבנית של רכיבים והתקנים אלו.
 
LiveLink™ for AutoCAD®
 
LiveLink™ for AutoCAD® מספק פונקציונאליות מהותית אשר מחזקת את מהלך העבודה שלכם עם סימולציות מולטיפיזיקליות, כדי שתוכלו להעריך כיצד המוצר או התהליך מתפקדים בסביבה התפעולית המיועדת. הכלים העוצמתיים במערכת ה CAD של AutoCAD® מאפשרים לכם לייצר עיצובי מוצר תלת מימדיים יעילים. בעזרת השימוש ב LiveLink™ for AutoCAD® אתם יכולים לסנכרן את מודלים ה CAD שלכם עם ®COMSOL MULTIPHYSICS על מנת ליצור גיאומטריות מודל לטובת סימולציה, ולנתח למעשה את כל האפקטים הפיזיקליים והאינטרקציות שלהם, וע"י כך להבין טוב יותר את התרשים שלכם ולבצע עליו אופטימיזציה.
 
LiveLink™ for Pro/ENGINEER®
 
LiveLink™ for Pro/ENGINEER® מספק את היכולת לשלב עיצוב CAD תלת מימדי עם סימולציה מולטיפיזיקלית, על מנת לעדכן את שטף העבודה ולהגביר את הפרודוקטיביות.
Pro/ENGINEER® הינו פתרון CAD רב-גוני שמאפשר למהנדסים ליצור מודלים פרמטריים מוצקים של עיצובי המוצר שלהם. בשילוב עם COMSOL Multiphysics® יש לכם את היכולת ליצור את התרשים ב Pro/ENGINEER®, ולבנות מצגת של העיצוב בסביבת העבודה של ®COMSOL.
 
File Import for CATIA®V5
 
על מנת לספק את תרגום הנתונים האיכותי ביותר לקבצי ה CATIA®V5 שלכם, השתמשו ב File Import for CATIA®V5 המשמש כתוסף ל CAD Import Module. תוסף זה מתרגם את קבצי ה CATPart או ה CATProduct שלכם ע"י שימוש בספריות אמיתיות מ CATIA®V5. צורת ההצגה ע"י קווי גבול (BREP – boundary representation), אשר מתארת את הטופולוגיה והצורה ההנדסית של התרשים, נקראת ומומרת לפורמט של  Parasolid®שהוא הפורמט בו נעשה שימוש ב CAD Import Module

Design Module

מודול Design מרחיב את פונקציונאליות המידול הגיאומטרי של תוכנת ®COMSOL Multiphysics ע"י הענקת כלים נוספים ליצירת גיאומטריות ויבוא פורמטי קובץ רבים של CAD.
ההכנה של הגיאומטריה היא חלק חשוב בתהליך הסימולציה, היכן שהפוקוס הוא על מציאת הדרך המתאימה ביותר להצגת תרשים CAD עבור אנליזה.
ניתן לייבא מספר פורמטי קובץ שונים - כולל פורמטים של תוכנת Parasolid®, תוכנת ACIS®, א STEP, ו IGES - כל אלו נתמכים ע"י מודול Design.
 

LiveLink™ for Revit®


LiveLink™ for Revit®  מספק כלי אינטגרטיבי וממשק להפיכת גיאומטריה של אלמנטים מפרוייקטי התכנון האדריכליים בתוכנת Autodesk® Revit® לתוכנת ®COMSOL Multiphysics
Autodesk® Revit® היא תוכנה מובילה לתכנון ארכיטקטוני שתומכת בתרשימי CAD ובהדמיות מבנים וחללים. דרך ממשק ה LiveLink אפשר לייצר את הגיאומטריה עבור חדרים נבחרים ואלמנטים ארכיטקטונים שכלולים בבניין. החדרים והאלמנטים הנבחרים מסתנכרנים עם המודל ב- COMSOL Multiphysics®, ואפשר לכלול כל השפעה פיזיקלית לטובת סימולציה מדויקת.


 

Interfacing

מלא פרטיך לקבלת 
מידע על הסדנא הקרובה

ללא התחייבות! 
Home > Products > COMSOL > INTERFACING
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות