Heat Transfer Module

אנליזה נומרית
אנליזה נומרית
מודול מעבר החום מאפשר לחקור את ההשפעות של חימום וקירור במכשירים, רכיבים ותהליכים. המודול מספק לכם כלים הדמייתיים כדי לחקור את מנגנוני מעבר החום – הולכה, הסעה וקרינה, בשיתוף עם פיזיקות נוספות, כגון מכאניקה מבנית, דינאמיקת זורמים, אלקטרומגנטיות ותגובות כימיות. מודול מעבר החום משמש כפלטפורמה לכל סוגי התעשיות בהן יצירה, צריכה ומעבר של חום או אנרגיה, הם המרכז, או הגורם הדומיננטי בתהליך הנלמד.
Home > Products > COMSOL > MECHANICAL > Heat Transfer Module
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות