אנליזה נומרית
אנליזה נומרית

Geomechanics Module

כתוסף למודול המכניקה המבנית, המודול הגיאומכני מאפשר לכם לנתח יישומים גיאוטכניים, כגון מנהרות, חפירות, יציבות מדרון ומבנים שמורים.
המודול עושה שימוש במספר מודלים גיאומכניים לא ליניאריים, ומכיל ממשקי משתמש פיזיקליים תפורים ללקוח, לשם חקר דפורמציות, גמישות, זחילה, כישלון של קרקעות וסלעים, וכן האינטראקציה שלהם עם קורות עץ או פלדה שתומכים במבנים. 
Home > Products > COMSOL > MECHANICAL > Geomechanics Module
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות