CFD Module:

מודול זה הוא הפלטפורמה לסימולציות מכשירים ומערכות שמעורבות במודלים מתוחכמים של זרימה. מודול ה-CFD מספק ממשקים פיזיקליים מוכנים לעבודה אשר מתוכנתים לקבל תשומות מודל דרך ממשק משתמש גרפי ( graphical user interface - GUI ), ולהשתמש בתשומות אלו על מנת לנסח משוואות מודל. 
המודול מאפשר לכם למדל את רוב האספקטים של תנועת זורם, לרבות זרימה למינארית וטורבולנטית, זרימה דחיסה, זרימה בתנאים לא איזותרמיים, זורמים לא ניוטוניים, זרימה דו-פאזית, וזרימה בתווך נקבובי.

Mixer Module:

כתוסף למודול  ה- CFD, מודול המערבל מאפשר לכם לנתח מערבלי נוזל וראקטורים בתנועה וערבוב. בעזרת פונקציונאליות המוקדשת לסימולציית זרימת נוזל שנתון למנגנון סיבוב, מודול הערבוב מספק בנוסף, מידע חשוב לצורך מידול נוזלים ופני שטח שונים. 
מערבלים עם חלקים מסתובבים נעשה בהם שימוש בתעשיות רבות, כגון ייצור מוצרי צריכה, תרופות, מזון וכימיקלים. מערבל שימושי מאוד לתהליכים רבים ומטרות מגוונות, אפילו על בסיס יומיומי כאשר מוצרים מיוצרים בכמויות קטנות ונמכרים במחירים גבוהים.

Microfluidics Module:

מודול זה מעניק לכם כלים פשוטים לתפעול, לטובת חקר מתקנים מיקרופלואידיים. 
אפליקציות חשובות כוללות סימולציות של מכשירים הפועלים בטכנולוגיית "מעבדה על שבב", מיקרופלואידיקה דיגיטלית, מתקנים מגנטוקינטיים ואלקטרוקינטיים, והזרקות דיו. 
מודול Microfluidics כולל ממשקי משתמש מוכנים לפעולה וכלים לסימולציה של זרימה חד פאזית, זרימה בתווך נקבובי, זרימה דו פאזית, ותופעות מעבר.

Subsurface Flow Module:

מודול הזרימה התת קרקעית מתאים למהנדסים ומדענים המעוניינים לבצע סימולציה של זרימת נוזל מתחת לאדמה, או בתווך נקבובי אחר, ובנוסף לקשר את הזרימה הזו עם תופעות אחרות, כגון מעבר חום, כימיה ושדות אלקטרומגנטיים. 
המודול יכול לשמש למידול זרימת מי תהום, התפשטות פסולת וזיהום על הקרקע, זרימה של שמן וגז למעיינות נביעה, ושקיעת אדמה עקב חילוץ מי תהום. 
המודול מסוגל למדל זרימה תת קרקעית בערוצים, באמצעים נקבוביים ספוגים או ספוגים למחצה, או בשברים, ולצמד אותם לסימולציות של חומר מומס ומעבר חום, ריאקציות גיאוכימיות ופורואלסטיות.

Pipe Flow Module:

מודול זה משמש לבניית סימולציות של זרימה, מעבר חום ומסה, הידראוליקה ואקוסטיקה, ברשתות של תעלות וצינורות. 
מודול זה יכול בקלות להשתלב עם מודולים אחרים בחבילת המוצר של ®COMSOL, למידול ההשפעות שיש לצנרת על יישויות נרחבות יותר, כגון צינור הקירור במנועים הפועלים על בעירה פנימית, ותעלות הדלק שמחוברות לכלי שיט. 
הדבר מאפשר לשמור על החישובים במידול התהליכים הכללי, אשר מכיל רשת צינורות, ועדיין מאפשר לכם לקבל תיאור מלא של משתני התהליך בתוך רשתות אלו. 

Molecular Flow Module:

מודול זרימה מולקולרית מעוצב כך שהוא מציע יכולות סימולציה למידול מדויק של זרימות גז בלחץ נמוך ובמהירות נמוכה, בגיאומטריות מורכבות. 
המודול אידיאלי לסימולציות של מערכות ואקום, כולל אלו שנעשה בהם שימוש בתהליך מוליכים למחצה, מאיצי חלקיקים וספקטומטר מסות. 
מודול זה משתמש בשיטת מקדם זווית מהיר על מנת לבצע סימולציה של זרימת מולקולות חופשיות במצב סטטי. באפשרותכם למדל זרימה איזותרמית ולא איזותרמית של מולקולות, ואוטומטית לחשב את תרומת מעבר החום שמגיע ממולקולות הגז. 

Fluid

מלא פרטיך לקבלת 
מידע על הסדנא הקרובה

ללא התחייבות! 
Home > Products > COMSOL > FLUID
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות