Electrodeposition Module

אנליזה נומרית
אנליזה נומרית
מידול ובניית סימולציות הן שיטות יעילות מבחינת עלויות, להבנה, אופטימיזציה והשגחה על תהליכים של אלקטרודיפוזיציה.
סימולציה טיפוסית מפיקה את תפוצת הזרם על פני משטח האלקטרודות, ועוביה והרכבה של השכבה שעברה דיפוזיציה. סימולציות טובות ללמידת פרמטרים חשובים כגון גיאומטריית התא, הרכב אלקטרוליטי, קינטיקת תגובה אלקטרודית, כוחות חשמליים וזרמים, כמו גם השפעות טמפרטורה.
בעזרת מידע אודות פרמטרים אלו ניתן לבצע אופטימיזציה של תנאי התפעול של תאים אלקטרוכימיים, ולהבטיח את איכותם של המשטחים שלכם, תוך מיזעור הפסדי אנרגיה וחומר.
Home > Products > COMSOL > CHEMICAL > Electrodeposition Module
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות