AC/DC Module:

מידול קבלים, חומרים מבודדים, סלילים, מנועים וחיישנים.
מודול ה DC/AC משמש לסימולציית שדות חשמליים, מגנטיים ואלקטרומגנטיים ביישומים סטטיים ונמוכי תדר, כגון חומרים מבודדים, חיישנים, סלילים, מנועים, ועוד, בעזרת כלים שמוקדשים להפקת פרמטרים כמו התנגדות, יכולת אגירת מטען חשמלי, עכבה חשמלית (אימפדנס), עוצמה ומומנט פיתול. 

RF Module:

חיזוי מראש ובצורה וירטואלית ועיצוב מכשירים הפועלים על גלי מיקרו וגלי רדיו.
מודול ה RF (Radio Frequency) משמש מעצבים של מכשירים הפועלים על מיקרו-גלים וגלי רדיו, בעיצוב אנטנות, מוליכי גלים, פילטרים, מעגלים חשמליים וחומרי-על בעלי מבנה מולקולרי ייחודי. ע"י ביצוע סימולציה מהירה ומדויקת של גלים אלקטרומגנטיים שמתפשטים ויוצרים תהודה, מהנדסים מסוגלים להעריך את ההתפלגויות של שדה מגנטי, תמסורת, השתקפות, עכבה חשמלית, מקדם איכות ( factor-Q), מפזרים משתנים ועוד. סימולציה מאפשרת לכם להנות מעלות נמוכה יותר בשילוב עם היכולת להעריך ולחזות אפקטים פיזיקליים שלא ניתן למדוד אותם בצורה ישירה בניסויים.

Wave Optics Module:

מודול זה מספק כלים המוקדשים להתפשטות גל אלקטרומגנטי במדיה אופטית ליניארית ולא ליניארית, למען סימולציית רכיבים מדויקת ואופטימיזציית  תכנון אופטי. 
בעזרת מודול זה מתאפשר לכם ליצור סימולציות של גל אלקטרומגנטי הפועל בתדר גבוה, מבחינת שכיחות ומרחב הזמן, במבנים אופטיים. מספר נוסחאות בדו מימד ותלת מימד קיימות לשימושכם במודול זה, לטובת ניתוח EIGENFREQUENCY (תדר התהודה של מערכת), מרחב הזמן ומרחב התדר של סימולצייה אלקטרומגנטית. 
באפשרותכם לחשב, לראות ולנתח את הממצאים בעזרת כלים ייעודיים, כגון חישוב התמסורת ומקדמי ההשתקפות. 


MEMS Module:

תכנון מערכות מיקרואלקטרוניות מכאניות (MEMS: Micro-electro-mechanical systems) חייב להתחשב בהשפעה של מספר תופעות פיזיקליות בתהליך. תוכנת ®Comsol Multiphysics אידיאלית ליישומי MEMS. המודול מספק ממשקי משתמש מוגדרים מראש, המקושרים לכלים של בניית מודלים, לטובת מגוון תופעות פיזיקליות מצומדות, כולל אינטראקציות במבנה אלקטרומגנטי, תרמי או נוזלי.

Plasma Module:

מודול הפלזמה מאפשר בניית מודל והדמיית מקורות ומערכות פלזמה בטמפרטורה נמוכה. מהנדסים ומדענים משתמשים בו כדי לקבל תובנות לגבי הפיזיקה של פריקות ולאמוד את הביצועים של עיצובים קיימים או פוטנציאליים. 
המודול מציג ניתוחים בכל המימדים: חד מימד, דו מימד ותלת מימד. מערכות פלסמה בטבען הן מורכבות, עם רמה גבוהה של חוסר ליניאריות. שינוי קטן בקלט האלקטרוני או בכימיה של הפלסמה, יכול להביא לתוצאות משמעותיות במאפייני הפריקה.

Semiconductor Module:

מודול המוליכים למחצה מאפשר ניתוח מפורט של פעולת התקן מוליך למחצה, ברמה הפיזיקלית הבסיסית. המודול שימושי לבניית סימולציות של מגוון התקנים פרקטיים: מכשירים דו קוטביים, טרנזיסטורי ה MESFET וה- MOSFET, דיודות שוטקי, התקנים דו יציבים המשמשים כמתגים, צמתי N-P ועוד. 
אפקטים מולטיפיזיקליים יכולים להיות בהרבה מקרים בעלי השפעה על ביצועיהם של התקנים מוליכים למחצה. תהליך המוליך למחצה לעיתים מתרחש בטמפרטורות גבוהות, וכתוצאה מכך יכולים להיווצר לחצים בתוך החומרים. מודול המוליכים למחצה בפלטפורמת ®Comsol מאפשר מידול של המוליך למחצה ברמת ההתקן, ומאפשר לכם ליצור בקלות סימולציות מותאמות אישית המשלבות אפקטים פיזיקליים רבים. 


 

Electrical

מלא פרטיך לקבלת 
מידע על הסדנא הקרובה

ללא התחייבות! 
Home > Products > COMSOL > ELECTRICAL
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות