ECAD Import Module

אנליזה נומרית
פיתוחם של התקני MEMS, מעגלים חשמליים משולבים ומעגלים מודפסים, דורש דיוק רב יותר בחיזוי מאפייניו וביצועיו של מכשיר, עוד לפני שמייצרים אבטיפוס. הקטנת מימדיהם של רכיבים מצריכה סימולציות המשלבות אינטראקציות של מספר תופעות פיזיקליות. ע"י שימוש במודול ייבוא ECAD מתאפשר לכם לייבא את קבצי ה ECAD שלכם לתוך תוכנת ®COMSOL Multiphysics ולהמיר את סידור שני המימדים לצורה הנדסית תלת מימדית המתאימה לסימולציה. פעולה זו פותחת עולם של סימולציות, כולל האלקטרומגנטיות, התרמיות וההתנהגות המבנית של רכיבים והתקנים אלו. 
Home > Products > COMSOL > INTERFACING > ECAD Import Module
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות