Corrosion Module

אנליזה נומרית
קורוזיה עולה לעולם למעלה מטריליון דולר כל שנה. רוב הקורוזיה נגרמת כתוצאה מתהליכי ריאקציה אלקטרוכימית שמתרחשים מתחת למים ובסביבות רטובות ולחות.

מודול הקורוזיה מאפשר למהנדסים ולמדענים לחקור את התהליכים הללו, להבין את היקף הקורוזיה שיכולה להיווצר בזמן חיים של מבנה, ולהטמיע אמצעים מונעים שיבלמו את הקורוזיה האלקטרוכימית, על מנת להגן על המבנים שלהם.

המודול מאפשר לדמות קורוזיה ברמת המיקרו על מנת לחקור את המנגנונים הבסיסיים, ובקנה מידה רחב יותר לקבוע כיצד להגן על מבנים גדולים או מאסיביים מלקבל קורוזיה.
Home > Products > COMSOL > CHEMICAL > Corrosion Module
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות