Chemical Reaction Engineering Module:
 
השגת תוצאות אופטימאליות של חומרים כימיים שעברו ריאקציות, ציוד לסינון, מערבלים ותהליכים אחרים, כל אלו הופכים קלים יותר עם מודול תכנון הריאקציה הכימית.
המודול מכיל כלים בעזרתם תוכלו לבנות סימולציות של מעבר חומר ומעבר חום, יחד עם תגובות כימיקליות שרירותיות, בכל סוגי הסביבות - גזים, זרימת נוזל, תווך נקבובי, על משטחים, ובתוך מוצקים, או בשילוב של כל אלו.
 
Batteries & Fuel Cells Module:
 
סוללות ותאי דלק מתבקשים לתפקד בסביבות יותר מאתגרות, עם צפיפויות אנרגיה רבות יותר או ניצול טוב יותר של הכוח, על פני זמן חיים ארוך יותר.
דרישות אלו מפעילות לחץ רב על התעשיות, והיכולות לבנות מודל ולבצע סימולציה הופכות להיות אחד מהכלים ההכרחיים לצורך פיתוח, עיצוב, מיטוב והבטחת איכות ובטיחות של סוללות ותאי דלק בזמן תהליך. מודול הסוללות ותאי הדלק מדמה את יסודות ההתנהגות האלקטרוכימית באלקטרודות ובאלקטרוליטים של סוללות ותאי דלק. המודול מאפשר לכם לחקור את ביצועיהם בתנאים שונים, לתכנן תצורות, ולבחון את ההידרדרות של מנגנונים מתיישנים.
 
Electrodeposition Module:
 
מידול ובניית סימולציות הן שיטות יעילות מבחינת עלויות, להבנה, אופטימיזציה והשגחה על תהליכים של אלקטרודיפוזיציה.
סימולציה טיפוסית מפיקה את תפוצת הזרם על פני משטח האלקטרודות, ועוביה והרכבה של השכבה שעברה דיפוזיציה. סימולציות טובות ללמידת פרמטרים חשובים כגון גיאומטריית התא, הרכב אלקטרוליטי, קינטיקת תגובה אלקטרודית, כוחות חשמליים וזרמים, כמו גם השפעות טמפרטורה.
בעזרת מידע אודות פרמטרים אלו ניתן לבצע אופטימיזציה של תנאי התפעול של תאים אלקטרוכימיים, ולהבטיח את איכותם של המשטחים שלכם, תוך מיזעור הפסדי אנרגיה וחומר.
 
Corrosion Module:
 
קורוזיה עולה לעולם למעלה מטריליון דולר כל שנה. רוב הקורוזיה נגרמת כתוצאה מתהליכי ריאקציה אלקטרוכימית שמתרחשים מתחת למים ובסביבות רטובות ולחות.
מודול הקורוזיה מאפשר למהנדסים ולמדענים לחקור את התהליכים הללו, להבין את היקף הקורוזיה שיכולה להיווצר בזמן חיים של מבנה, ולהטמיע אמצעים מונעים שיבלמו את הקורוזיה האלקטרוכימית, על מנת להגן על המבנים שלהם. המודול מאפשר לדמות קורוזיה ברמת המיקרו על מנת לחקור את המנגנונים הבסיסיים, ובקנה מידה רחב יותר לקבוע כיצד להגן על מבנים גדולים או מאסיביים מלקבל קורוזיה.
 
Electrochemistry Module:
 
המודול האלקטרוכימי מרחיב את אפשרויות העיצוב, ההבנה והאופטימיזציה של מערכות אלקטרוכימיות דרך סימולציות מדויקות. מוצר זה מציע תועלת משמעותית למדענים שעורכים מחקרים במעבדה, או למהנדס בתעשיה האלקטרוכימית. יכולות כמו מידול מנגנוני ריאקציה אלקטרוכימית, העברת מסה, ופילוג צפיפות זרם, מאפשרות סימולציה יעילה עבור יישומים כולל אלקטרוליזה, אלקטרודיאליזה, אלקטרואנליזה, חיישנים אלקטרוכימיים, וביואלקטרוכימיה.

Chemical

מלא פרטיך לקבלת 
מידע על הסדנא הקרובה

ללא התחייבות! 
Home > Products > COMSOL > CHEMICAL
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות