בנוסף למילוי הפרטים בטופס, יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני marketing@numerical.co.il או ל- info@numerical.co.il, תקציר המחקר/הפרויקט באורך של 2-3 עמודים המפרט את הנושאים הבאים:

1) מהי מטרת המחקר או הפרויקט אותו ביצעת.

2) מהי תרומתה של הסימולציה ב- COMSOL במחקר או בפרויקט שלך.

3) תיאור מילולי מפורט של המודל - בלוויית סקיצות ואיורים מתאימים במידת הצורך.

4) תיאור המודל הפיזיקלי ותנאי השפה הרלוונטיים.

5) תיאור התוצאות ותרומתן למחקר או לפרויקט, ומסקנות.

6) יש לצרף בנוסף את דוח COMSOL שהופק בתוכנה.

+ שליחת קובץ המודל עצמו נעשית על פי דרישת השופטים (הודעה תישלח בנפרד)

 
* המלל מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים במידה שווה

הוראות חשובות!

תחרות הסטודנטים השנתית של COMSOL Multiphysics בחסות נומריקל בע"מ

טופס פרטים למילוי:

 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות