CFD Module

מודול זה הוא הפלטפורמה לסימולציות מכשירים ומערכות שמעורבות במודלים מתוחכמים של זרימה. מודול ה-CFD מספק ממשקים פיזיקליים מוכנים לעבודה אשר מתוכנתים לקבל תשומות מודל דרך ממשק משתמש גרפי ( graphical user interface - GUI ), ולהשתמש בתשומות אלו על מנת לנסח משוואות מודל. 
המודול מאפשר לכם למדל את רוב האספקטים של תנועת זורם, לרבות זרימה למינארית וטורבולנטית, זרימה דחיסה, זרימה בתנאים לא איזותרמיים, זורמים לא ניוטוניים, זרימה דו-פאזית, וזרימה בתווך נקבובי.

אנליזה נומרית
אנליזה נומרית
Home > Products > COMSOL > FLUID > CFD Module
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות