Batteries & Fuel Cells Module

אנליזה נומרית
סוללות ותאי דלק מתבקשים לתפקד בסביבות יותר מאתגרות, עם צפיפויות אנרגיה רבות יותר או ניצול טוב יותר של הכוח, על פני זמן חיים ארוך יותר.
דרישות אלו מפעילות לחץ רב על התעשיות, והיכולות לבנות מודל ולבצע סימולציה הופכות להיות אחד מהכלים ההכרחיים לצורך פיתוח, עיצוב, מיטוב והבטחת איכות ובטיחות של סוללות ותאי דלק בזמן תהליך. מודול הסוללות ותאי הדלק מדמה את יסודות ההתנהגות האלקטרוכימית באלקטרודות ובאלקטרוליטים של סוללות ותאי דלק. המודול מאפשר לכם לחקור את ביצועיהם בתנאים שונים, לתכנן תצורות, ולבחון את ההידרדרות של מנגנונים מתיישנים. 
Home > Products > COMSOL > CHEMICAL > Batteries & Fuel Cells Module
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות