השתמשו בפונקציות המובנות של - COMSOL Multiphysics מאת ד"ר יעל יסעור, רותם תעשיות

שימוש בפונקציות המובנות בקומסול עשוי לייעל מאוד את העבודה, ומאפשר גמישות גדולה בפיתוח מודל, לדוגמה על ידי הכנסת תכונות חומרים למיניהם התלויים בטמפרטורה או במיקום או הגדרת תהליכים המשתנים בזמן.
ע"י ביצוע קליק ימני על global definitions, תחת functions, תמצאו מגוון רחב של פונקציות שניתן ליישם, כגון פונקציה אנליטית, טבלת ערכים, step function, rectangle function, random ועוד.
 
כמו כן, ניתן להכניס פונקציות בעלות יותר מארגומנט אחד.
כאשר משתמשים בטבלת ערכים (interpolation), ניתן להשתמש בשיטות שונות לאינטרפולציה בין הערכים, וכן לאקסטרפולציה לערכים הנמצאים מחוץ לטווח המוגדר.
שימו לב: כאשר מגדירים פונקציה, מגדירים למעשה את האופרציה המתמטית. הפונקציה מקבלת שם (הניתן גם לשינוי), כגון בדוגמה הבאה. פונקציית האינטרפולציה קיבלה את השם int1, והפונקציה האנליטית קיבלה את השם an1.
 
כאשר מעוניינים להשתמש בפונקציה אותה יצרנו, ניכנס לשדה בו נרצה להפעיל את הפונקציה, נרשום את שם הפונקציה ובסוגריים נרשום את הארגומנט לפיו מופעלת הפונקציה- t עבור זמן, T עבור טמפרטורה, או כל ארגומנט אחר שנרצה להשתמש בו. לדוגמא, אם נרצה להגדיר ספיקה המשתנה עם הזמן, לפי הפונקציה שיצרנו:
בהצלחה!

לקבלת פרטים נוספים

אנליזה נומרית
אנליזה נומרית
 
 כתובת: פארק המדע, פנחס ספיר 8, נס ציונה I אימייל: info@numerical.co.il  |  טל: 03-9629621

Numerical© 2017 כל הזכויות שמורות